Detta är en grupp för personer anslutna till maskingruppen vid Tillämpad fysik och elektronik.