Topic outline

 • Kursinformation

  Hej!

  Detta är en kurs helt på distans, det innebär att ni själva registrerar er både här på moodle-plattformen men också på vår kursregistreringssida (http://www.tfe.umu.se/student/kursregistrering/). Således, att ni registrerar er och finns med här i Moodle innebär inte att ni är registrerade på kursen. Vi har ett schema på kursen, men det är upp till er att göra olika moment när det passar er. Men de inlämningstider som finns i schemat bör ni följa för att kunna klara av kursen på tid.

  Vi har denna gång uppdaterat och gjort en total ändring och genomarbetning av innehållet på kursen. Även om vi har gjort vårt yttersta för att allt ska vara på plats kan det finnas risk för gamla länkar, och filmer som länkats fel. Om ni skulle upptäcka något som ser konstigt ut, kontakta då oss så ska vi göra allt för att det ska bli rätt!

  Vi ser verkligen fram mot att ha den här kursen med er!

  /Thomas, Stefan och Karin.

 • Laborationer

  Laborationerna utförs individuellt men det rekommenderas att ni samarbetar flitigt. Samarbetet är bra för att både kunna läsa sig tips och trix på olika lösningar, men också för att man lär sig väldigt bra själv när man hjälper andra. VI har forum här på Moodle, där tanken är att ni ska ställa frågor när ni får problem och hjälpa andra genom att dela med er av er kunskap.

  Att tänka på om ni kör fast:
  - Har någon annan knäckt problemet? Gått runt problemet?
  - Har ni sökt information i kurslitteratur eller på Internet?
  - Har ni skickat iväg en förfråga i ett forum?

  Om ni fortfarande sitter fast:
  - Sitt då inte bara och vänta, det finns säkerligen ytterligare uppgifter att hugga in i?

  Vi har schemalagd handledning där vi kan prata ansikte mot ansikte vid campusförlagd handledningstid och via telefon eller skype vid distansförlagd handledningstid.

  Rapporter och eventuella redovisningsfilmer lämnas in på webben här på Moodle, de rättas normalt inom en till två veckor.

  Vi har tagit fram en rapportmall för kursen, ni avgår själva om ni vill använda den eller en egen mall. Det viktigaste är att ni skriver en rapport som fungerar bra för den laboration som ni har gjort. Dvs. rubriker och omfattning ska passa labben. Rapportmall.doc

 • Projekt

  Projektet ska resultera i en webbaserad databasdriven applikation. Projektet genomför ni individuellt, men vi uppmuntrar givevis samarbete över projektgränserna!  

  I samband med projektet ska ni också fördjupa er inom tillgänglighet och i Ajax för att sedan implementera sådant i era projekt. Under projektarbetet ges även möjlighet till ytterligare fördjupning inom det webbtekniska området till exempel andra utvecklingsverktyg/miljöer, webbsäkerhet, nya tekniker som Websockets mm. 

  En mer utförlig specifikation över vad som ska finnas med i ert projekt hittar ni i projektdirektivet nedan

  Vi ser gärna att ni hittar projekt som ni driver mot något företag, någon förening eller liknande.

  Har ni idétorka har vi listat några förslag här nedan:

  Pokerspel
  Luffarschack
  Bokningssystem till camping, frisersalong...
  Webbutik till inredningsbutik, videobutik
  Enkätsystem
  Köp och sälj-site alternativt auktionssite.

  Projektdokument
  Projektbeskrivning - cirka en A4:a där ni beskriver er projektidé, en frivillig uppgift (men en projektbeskrivning ska ändå in i nästa dokument så...).

  Projektspecifikation - en så detaljerad beskrivnings som bara möjligt av framför allt de tekniska bitarna av projektet, men också litet runt hur ni tänkt lägga upp arbetet. Glöm inte att ta hänsyn till de krav vi ställer på projektet.
  Basera gärna er specifikation på vår mall 
  (Rubriken arbetsfördelning utelämnar ni givetvis)

  Projektrapport - en teknisk rappor som beskriver er applikation (inklusive ER-schema, flödesschema och skärmdumpar) och hur väl er applikation möter de krav som sattes i er projektspecifikation. Reflektera också litet runt själva utvecklingsarbetet. Basera gärna er rapport på vår mall

  Projektredovisning
  Er projektredovisning förväntas pågå i cirka 20 minuter (minst 15).
  Studenter som läser kursen på campus redovisar sina projekt enligt schema. Studenter som läser kursen på distans redovisar via Skype, ni bokar tid för redoivsning via e-post till kursansvarig. Alternativt redovisar ni via en inspelad Jing-film.

  Under projektredovisningen tar ni bland annat upp följande:

  • Hur er applikation är uppbyggd 
   (exempelvis baserar ni detta på ER-schema och flödesschema)
  • Ingående beskrivningar av mera komplicerade delar i applikationen
   (exempelvis om ni har implementerat e-postfunktion, kryptering, filuppladdning...)
  • Beskrivning av uppkomna problem och hur ni löst eller gått runt dessa
  • Demonstration av applikation
  • Förslag på förbättringar och möjliga vidareutvecklingar

  Basera era redovisning på PowerPoint-bilder, så att era kamrater kan se en tydlig struktur på er redovisning.

  Ni som läser kursen på distans kan välja mellan att redovisa via Skype eller Jing. Men även er redovisning ska basera sig på en PowerPoint med samma innehåll som listats ovan.

 • Kursvärdering

  Det skulle vara riktigt roligt om ni ville ge era synpunkter på kursen i den kursvärdering som vi genomför varje gång kursen går!