Weekly outline

 • General

  Information

  På denna kursplattform hittar du material och information rörande kursen Hydraulik, 5MT007.
  Kursen består av ett antal föreläsningar, räknepass, simuleringsövningar, självstudier samt laborationsmoment.
  Innehållet i kursen baseras på boken Hydraulikens Grunder som ges ut av Institutet för tillämpad hydraulik (ITH). I kursen kommer vi även att utföra laborationer i ett simuleringsverktyg för hydraulik.


  Innehåll

  I kursen behandlas komponenter och system för hydraulik. Tonvikten läggs i första hand på att skapa förståelse för hur hydrauliska system är uppbyggda och fungerar för mobil hydraulik. I kursens hydromekaniska avsnitt behandlas vätskors egenskaper, strömning i rör och spalter samt tryckstötar. I avsnittet om komponenter ingår pumpar, motorer samt ventiler av olika slag, såsom riktnings-, tryck och flödesventiler. I avsnittet om systemlösningar behandlas konstanttrycksystem, lastkännande system och servosystem.
  I kursen igår även en så kallad skruvlaboration samt olika datorsimuleringar av hydrauliska kopplingar.

 • 1 December - 7 December

 • 8 December - 14 December

 • 15 December - 21 December

 • 5 January - 11 January

 • 12 January - 18 January