Topic outline

  • General

    Om du har problem med att logga in på moodle2 med Internet Explorer ska du göra följande.

    If you have trouble logging in to moodle2 Internet Explorer, do the following.

    Prova att logga in. Kontakta support@tfe.umu.se om problemet kvarstår.

    Try to log in now. Contact support@tfe.umu.se if the problem persists.