Topic outline

 • General

  Kursinformation

  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kursen, till den här omgången är ändringarna betydliga och omfattande (se den nya kursplanen vi länk nedan). Ändringar och förtydliganden kommer allt eftersom behov uppstår.

  Vi startar tisdag den 17/1 klockan 13.15 - ca 15.00 i MA121 (MIT-huset). 
  Det är mycket viktigt att du infinner dig vid detta upprop då du annars riskerar att mista din plats. Har du förhinder att närvara måste du meddela detta via e-post till stig.bystrom@umu.se för efter passet ser jag till att registrera studenter på kursen. Under detta pass introduceras du också till kursen, dess innehåll och dess upplägg.

 • Projektforum mm för gruppen

 • Projekt som arbetsform

  I läroboken Projektledning hittar ni något som författaren valt att kalla "Processmodell över bokens innehåll". Ur ett mera övergripande perspektiv är denna modell så pass genomtänkt att vi i stor utsträckning valt att applicera denna även på kursens innehåll (med några små undantag).

 • Förstudie (FÖRE)

 • Förstudie (FÖRE) del. 2

 • Projektplanering (FÖRE)

 • Genomförande (UNDER)

 • Avslut och effekt (EFTER)

 • Kursvärdering