Elkraftteknik, introduktion, W0013T (LTU)

Kursen W0013T Elkraftteknik, introduktion ges av Luleå Tekniska Universitet via klassrum i lärplattformen Canvas. Ni kan nå Canvas genom att logga in på "Mitt LTU" som ni hittar på www.ltu.se.

I kursen ingår några olika moment

- Elsäkerhet

- Kunskapsbyggande/e-learning
- Informationskompentens
- Datorkunskap
- Presentationsteknik
- Elgenerering

Litteratur:

- Andersson, L. & Blomqvist, H. (Red.) (2003). Elkrafthandboken. Elkraftsystem, 1. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. Kap. 5 och 6.

- Kompendier

Last modified: Monday, 5 September 2016, 2:58 PM