Examensarbete Elkraftteknik

Examensarbete Högskoleingenjör i elkraftteknik

Examensarbetet är en kurs och den kursen läser ni individuellt på det universitet där ni är programstudent. De olika universiteten har i stora drag samma hantering av examensarbetena med några mindre skillnader. Vi har gemensamt skapat ett dokument med 

Riktlinjer 

som beskriver tidsplanen, opponering och redovisning av exjobben. Obs! Datumen i dokumentet är inte uppdaterade. Med tanke på strulet som har varit så har ni en vecka på er efter redovisningen för att bli klara med den skriftliga delen av opponeringen, dvs till den 6/6.
  

Schema samt listan för vem ni opponerar på finns på forumet.

Presentation om exjobb som gavs under samlingsvecka dec 2016.

Examensarbete på LTU:

Kursplanen för examensarbete vid LTU hittar ni här.
Annan information, riktlinjer och ansökningsblanket hittar ni här.

Examensarbete på MIUN:

Mittuniversitetsts kursplan och anmälningsformulär.
Ytterligare material och blanketter hittar ni här.

Examensarbete på UMU

Kurskod 5EL210
Länk till moodlesida om Examensarbete 2014
Last modified: Saturday, 26 May 2018, 3:11 PM