Samarbete med näringslivet

Samarbete med näringslivetUtbildningen bedrivs i nära samarbete med och stöd från näringslivet som representeras av dessa företag:

 • Energiföretagen Sverige, Branschorganisation för elföretag i Sverige

 • Bodens Energi AB

 • Fortum

 • E.ON • Härnösand Elnät AB

 • Jämtkraft AB

 • Luleå Energi Elnät AB

 • Pite Energi elnät

  Äger och utvecklar elnätet i Piteå kommun. Det är därför vi är ute i alla väder, dygnet runt om så krävs, för att hålla nätet igång när naturkrafterna vill annat. Vi bygger dessutom för framtiden - nyare, robusta nät för nästa generation Pitebor. PiteEnergi verkar via koncession och innehar således en monopolställning avseende distribution av el.

  PiteEnergi elnäts storlek med ca 23 000 kunder och 36 anställda ger goda möjligheter att arbeta inom ett brett område med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.

  Att skapa ett gott förtroende hos kunder samt att utveckla, förebygga och åtgärda brister utgör grunden för en hållbar utveckling av våra nät. PiteEnergi står inför stora utmaningar med att anpassa vårt befintliga distributionsnät till framtida krav och den expansiva samhällsutvecklingen. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande arbete där du är med och påverkar utformningen av PiteEnergis framtida distributionsnät. I vår strävan att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare har vi stort fokus på individuell utveckling, delaktighet, hälsa och säkerhet. I vårt arbete tillsammans och för våra kunder är det omtänksamhet, hållbarhet och utveckling som är våra värderingar. • Statkraft

 • Sundsvalls Elnät AB

 • Umeå Energi AB

 • Vattenfall AB

 • Åsele Kraft AB

 • Övik Energi
Last modified: Thursday, 25 January 2018, 11:09 AM