Examinerande prov

Kull H17:

2017:

2018:

 1. 2018-01-09 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 2. 2018-03-14 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik

Kull H16:

2017:

 1. 2017-01-13 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 2. 2017-03-14 Tentamen MA118G, Analys för ingenjörer
 3. 2017-03-14 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 4. 2017-05-30 Omtentamen MA118G, Analys för ingenjörer
 5. 2017-06-01 Tentamen ET071G, Digitalteknik med PLC
 6. 2017-08-23 Omtentamen MA117G, Algebra för Ingenjörer
 7. 2017-08-25 Omtentamen ET071G, Digitalteknik med PLC
 8. 2017-08-18 Omtentamen MA118G, Analys för ingenjörer
 9. 2017-10-31 Omtentamen ET071G, Digitalteknik med PLC

2018:

 1. 2018-01-10 Tentamen R0001E, Grundläggande reglerteknik
 2. 2018-03-12 Omtentamen R0001E, Grundläggande reglerteknik
 3. 2018-03-19 Tentamen ET027G, Kraftelektronik
 4. 2018-03-21 Tentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
 5. 2018-05-23 Omtentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
 6. 2018-05-31 Tentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
 7. 2018-06-11 Omtentamen ET027G, Kraftelektronik
 8. 2018-08-29 Omtentamen ET027G, Kraftelektronik

Kull H15:

2015:

2016:

 1. 2016-01-12 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 2. 2016-03-15 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 3. 2016-05-30 Tentamen ET071G Digitalteknik med PLC

2017:

 1. 2017-01-11Tentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
 2. 2017-03-13 Omtentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
 3. 2017-03-15 Tentamen i ET027G Kraftelektronik
 4. 2017-03-22 Tentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
 5. 2017-03-24 Tentamen W0015T Elkraftsekonomi
 6. 2017-05-11 Omtentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
 7. 2017-05-12 Omtentamen W0015T Elkraftsekonomi
 8. 2017-05-30 Omtentamen i ET027G Kraftelektronik
 9. 2017-05-31 Tentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
 10. 2017-08-24 Omtentamen i ET027G Kraftelektronik
 11. 2017-08-16 Omtentamen i W0001M Elanläggning, EMC och elkvalite
 12. 2017-10-25 Tentament i W0011T Elanläggning, elsäkerhet
 13. 2017-12-20 Omtentamen i W0011T Elanläggning, elsäkerhet
 14. 2017-10-28 Tentamen i W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
 15. 2017-12-21 Omtentamen i W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
 16. 2017-08-24 Omtentamen W0015T Elkraftsekonomi
 17. 2017-08-25 Omtentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
 18. 2017-10-19 Omtentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower

Kull H14:

2014:

 • 27/10 MA117G - Algebra för ingenjörer

2015:
 • V 3 13/1 Tentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 • V 12 17/3 Omtentamen W0021T Mekanik och elkraftteknik
 • 2015-10-29 Tentamen Elmaskiner 1, 5EL191
 • 2015-10-30 Tentamen Analog elektronik, 5EL190

2016:

 • 2016-01-07 omtentamen Analog elektronik, 5EL190
 • 2016-01-08 omentamen Elmaskiner 1, 5EL191
 • 2016-01-13 Tentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
 • 2016-03-16 Omtentamen R0001E Grundläggande reglerteknik
 • 2016-03-17 Tentamen ET027G Kraftelektronik
 • 2016-03-21 Tentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
 • 2016-04-21 Omtentamen ET027G Kraftelektronik
 • 2016-05-12 Omtentamen W0001M Elanläggningsteknik, EMC och elkvalitet
 • 2016-06-01 Tentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
 • 2018-08-18 Omtentamen ET027G Kraftelektronik
 • 2016-08-23 Omtentamen Elmaskiner 1, 5EL191
 • 2016-08-26 Omtentamen Analog elektronik, 5EL190
 • 2016-10-25 Tentamen W0011T Elsäkerhet
 • 2016-10-28 Tentamen W0014T Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
 • 2016-12-21 Omtentamen D0004B Drift och underhåll - Hydropower
 • 2016-12-17 Omtentamen W0011T Elsäkerhet
 • 2016-12-19 Omtentamen W0014T Stor och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
2018:
 • 2018-01-05 Muntlig redovisning 5EL201 Elmaskiner 2
 • 2018-01-09 Tentamen 5EL201 Elmaskiner 2
 • 2018-03-23 Tentamen W0015T Elkraftsekonomi
 • 2018-05-24 Omtentamen W0015T Elkraftsekonomi

Kull H13:

2013:
 • V 36. Obligatoriska examinerande moment på introduktionskurserna i Jokkmokk
 • v 44 28/10 W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
 • v 51 18/12 Omtentamen W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
 • 22/4 - MA117G - Alegbra för ingenjörer - Omtentamen
 • 22/8 - MA117G - Alegbra för ingenjörer - Omtentamen

2015:

 • 2015-01-14 R0001E - Grundläggande regler teknik - Tentamen 9-13
 • 2015-03-18 R0001E - Grundläggande regler teknik - Omtentamen 9-13
 • 2015-03-25 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Tentamen 9-14
 • 2015-03-27 ET027G - Kraftelektronik - Tentamen
 • 2015-05-13 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Omtentamen 9-14
 • 2015-06-01 ET027G - Kraftelektronik - omtentamen
 • 2015-06-03 D0004B - Drift och underhåll - Hydropower 9 - 13
 • 2015-08-20 ET027G - Kraftelektronik - omtentamen
 • 2015-10-23 W0011T - Tentamen - Elsäkerhet
 • 2015-10-30 W0014T - Tentamen - Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
 • 2015-12-17 W0011T - Omtentamen - Elsäkerhet
 • 2015-12-18 W0014T - Omtentamen - Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution
 • 2015-12-17 D0004B - Omtentamen - Drift och underhåll - Hydropower

2016:

 • 2016-03-23 W0015T - Tentamen - Elkraftsekonomi
 • 2016-05-12 W0015T - Omtentamen - Elkraftsekonomi
 •  

Kull H12:

2012:
 • V 36. Obligatoriska examinerande moment på introduktionskurserna
 • v 44 29/10 W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
 • v 51 18/12 Omtentamen W0001T Tentamen för Energi och mekanik avsnittet
 • Ellära I - Duggor via web, se kurshemsida
2013:
 • 9/1 MA117G - Algebra för ingenjörer OBS! Nytt datum
 • 21/3 MA118G - Analys för Ingejörer OBS! Nytt datum
 • 23/4 MA117G - Algebra för ingenjörer (Omtentamen)
 • 25/4 MA118G - Analys för Ingejörer (Omtentamen)
 • 21/8 MA117G - Algebra för ingenjörer (Omtentamen)
 • 22/8 Digitalteknik med PLC (Omtentamen)
 • 26/8 Ellära 2 (Omtentamen)
 • 29/8 MA118G - Analys för Ingejörer (Omtentamen)
 • 1/11 Elmaskiner1 - Tentamen 9-15
2014:
 • 9/1 Analog elektronik - Omtentamen 9-15
 • 10/1 Elmaskiner1 - Omtentamen 9-15
 • 13/1 Statistik och kvalitetsteknik 9-12
 • 15/1 R0001E - Grundläggande regler teknik - Tentamen 9-13
 • 19/3 R0001E - Grundläggande regler teknik - Omtentamen 9-13
 • 21/3 ET027G - Kraftelektronik -Tentamen
 • 26/3 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Tentamen
 • 24/4 ET027G - Kraftelektronik - Omtentamen
 • 15/5 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalité Omtentamen
 • 21/8 ET027G - Kraftelektronik - Omtentamen
 • 25/8 Elmaskiner 1 - Omtentamen 9-15
 • 27/8 Analog Elektronik för elkraft - Omtentamen 9-15
 • 24/10 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Tentamen 9 - 14
 • 31/10 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Tentamen 9 - 14
 • 17/12 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Omtentamen 9 - 14
 • 18/12 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Omtentamen 9 - 14

2015:

 • 25/3 ET078G Hållbar Elenergianvändning - Webtentamen
 • 27/3 W0015T Elkraftsekonomi - Tentamen
 • 13/5 W0015T Elkraftsekonomi - Omtentamen
 • 3-4/6 Examensarbete - Redovisning i Umeå
   

Kull H11:

2012:
 • 10/1 MA117G - Algebra för ingenjörer
 • 13/3 MA118G - Analys för Ingejörer
 • 23/4 MA118G - Analys för Ingenjörer (Omtentamen)
 • 26/4 MA117G - Algebra för Ingenjörer (Omtentamen)
 • 30/5 ET071G - Digitalteknik med PLC
 • 1/6 - Statistik och Kvalitetsteknik, skriftlig tentamen i Sundsvall
 • 24/8 MA118G - Analys för Ingejörer (Omtentamen)
 • 27/8 kl 9-12 Statistik och Kvalitetsteknik (Omtentamen)
 • 30/8 kl 9-10 - Ellära 2. Webbtenta via hemsida för Ellära 2 (Omtentamen)
 • 31/8 MA117G - Algebra för Ingenjörer (Omtentamen)
 • 2/11 Analog Elektronik för elkraft, skriftlig tentamen 9-15
 • 6/11 Elmaskiner 1, skriftlig tentamen 9-15

2013:

 • 10/1 Elmaksiner1 - Omtentamen 9-15
 • 16/1 R0001E - Grundläggande regler teknik - Tentamen 9-13
 • 18/3 R0001E - Grundläggande regler teknik - Omtentamen 9-13
 • 26/3 W0001M - Elanläggning, EMC och elkvalite - Tentamen
 • 22/3 Kraftelektronik
 • 28/8 Elmaskiner1 - Omtentamen 9-15
 • 25/10 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Tentamen 9 - 14
 • 30/10 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Tentamen 9 - 14
 • 17/12 W0011T Elanläggning, elsäkerhet- Omtentamen 9 - 14
 • 18/12 W0014T Stor- och småskalig generering av elenergi, transmission och distribution - Omtentamen 9 - 14

2014:

 • 7/1 Elmaskiner 2, tentamen.
 • 11/3 Elmaskiner 2, omtentamen.
 • 28/3 W0015T Elkraftsekonomi - Tentamen
 • 15/5 W0015T Elkraftsekonomi - Omtentamen
 • 4-5/6 Examensarbete - Redovisning i Umeå
Last modified: Thursday, 18 January 2018, 11:17 AM